057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Coiste Bainistíochta/ Management Committee

Stiúrthóir/ Director: Catherine Doolan

Cathaoirleach/ Chairperson: Rachel Farrell: COBÁC, Comhordaitheoir MGO/ UCD, PME Co-ordinator

Cisteoir/ Treasurer: Niamh Campion: Scoil Náisiúnta Thobar an Léinn, Príomhoide Bunscoile/ Tobar an Léinn NS, Primary Principal 

Leas-Chathaoirleach/ Vice-Chair: Orlagh Mahon: Scoil Speisialta Kolbe, Príomhoide/ Kolbe Special School, Principal

Paddy Bates: Príomhoide Bunscoile/ Primary Principal (Ar Scor/ Retired)

Anne Buggie: Príomhoide Bunscoile/ Primary Principal (Ar Scor/ Retired)

Fran Bates: Príomhoide Iar-bhunscoile/ Post-Primary Principal (Ar Scor/ Retired)

Marion Flanagan: Scoil Speisialta Naomh Áine, Ros Cré, Múinteoir Bunscoile/ Comhairleoir SFGM/ St. Anne's Special School, Roscrea, Primary Teacher /PDST Advisor

Jenny Buggie: Bunscoil an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise, Múinteoir Bunscoile/ Holy Family Primary School, Portlaoise, Primary Teacher

Anne Maria Ryan: Bunscoil an Teaghlaigh Naofa, Port Laoise, Múinteoir Bunscoile/ Holy Family Primary School, Portlaoise, Primary Teacher

Fiona Dunne: Scoil Náisiúnta Chnoc Maí, Múinteoir Bunscoile/ Knockmay NS, Primary Teacher 

Liam O'Neill: Príomhoide Bunscoile/ Primary Principal (Ar Scor/ Retired)

Camille King: Múinteoir Iar-bhunscoile/ Post-Primary Teacher (Ar Scor/ Retired)

Kathleen O'Connor: Príomhoide Bunscoile/ Primary Principal (Ar Scor/ Retired)

Deirdre Carroll: Scoil na mBráithre Críostaí Naomh Mhuire, Port Laoise, Múinteoir Iar-bhunscoile/ St Mary's CBS, Portlaoise, Post-Primary Teacher

Jemma Lynch: Scoil Náisiúnta Bhaile an Chaisleáin, Múinteoir Bunscoile/ Castletown NS, Primary Teacher

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.